Politika kvalitete

Tvrtka Eonex d.o.o. u primarnoj djelatnosti usmjerena je na razvoj i izradu visoko kvalitetnih elemenata strojarske tehnologije, medicinskih implantata (ljudske medicine i veterine) i kirurških instrumenata.

Osnovna i dugoročna politika tvrtke je konstantno praćenje i unapređenje kvalitete poslovanja, proizvoda i usluga, te stvaranje konkurentskog ugleda na tržištu.

Načela politike upravljanja kvalitetom tvrtke Eonex d.o.o. temelje se na:

  • stalnom usklađivanju s važećim nacionalnim propisima i propisima Europske unije
  • neprekidnom poboljšavanju učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljem zahtjeva normi HRN EN ISO 9001: 2015 i HRN EN ISO 13485:2016, Direktive o medicinskim proizvodima 93/42/EEZ i Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima, te drugim relevantnim zakonima i dokumentima
  • motu: „Osnova našeg postojanja je kupac“
  • isporuci kvalitetnih usluga i proizvoda u skladu sa zahtjevima kupaca
  • uspostavljanju i održavanju kvalitetnih partnerskih odnosa s kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom
  • postavljanju mjerljivih i ostvarljivih ciljeva kvalitete
  • usmjerenosti prema prevenciji i sprječavanju rizika za zdravlje i sigurnost svih zaposlenika
  • kontinuiranoj izobrazbi i usavršavanju zaposlenika na svim razinama organizacije
  • podizanju svijesti svih zaposlenika o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu rada

Politika kvalitete tvrtke Eonex d.o.o. čini temelj poslovanja u našim odnosima s djelatnicima, kupcima i dobavljačima.

Za provođenje mjera sustava upravljanja kvalitetom kao i procesa konstantnog unapređenja, osiguravaju se potrebna sredstva i zapošljavaju kvalificirani djelatnici. Mjerodavnosti i odgovornosti te organizacijska struktura poduzeća jasno su propisane organizacijskim planom (organigram).

Uprava društva je svojim primjerom odlučujući čimbenik u provedbi politike kvalitete.

Odgovornosti i obveze svih zaposlenika su upoznavanje i provođenje politike upravljanja kvalitetom kao i svih dokumentiranih postupaka koji iz nje proizlaze, a sve u svrhu osiguranja visoke kvalitete usluga i postizanja trajnog zadovoljstva svih zainteresiranih strana naše tvrtke.

Eonex d.o.o.
Gospodarska ulica 6
HR-42202 Trnovec Bartolovečki
Hrvatska

Tel: +385 42 68 44 60
E-mail: info@eonex.one