Politika upravljanja okolišem

Djelatnost tvrtke Eonex d.o.o. predstavlja CNC strojnu obradu medicinskih implantata i instrumenata, te visoko preciznih strojnih dijelova.

Opredjeljenje za zaštitu okoliša sastavni je dio poslovne politike Eonex d.o.o. U skladu s normom HRN EN ISO 14001:2015 potičemo razvoj i suvremeno vođenje poslovnih procesa i cjelokupnog poslovanja u cilju smanjenja štetnih utjecaja na okoliš. Osnovni pristup je osigurati odvijanje poslovnih aktivnosti s namjerom baziranom na osiguranju zaštite okoliša i ljudi, sprečavanju negativnih utjecaja na okoliš u skladu s utvrđenim aspektima okoliša. Za svaku organizacijsku jedinicu utvrđuju se svi okolišni aspekti naših djelatnosti, proizvoda i usluga, a njihovom evaluacijom određuju se značajni aspekti okoliša.

Politiku zaštite okoliša ostvarujemo putem sljedećih aktivnosti:

  • Stalno usklađivanje sa standardom, važećim zakonima i provedbenim propisima
  • Primjenjivanje i poboljšavanje djelotvornosti sustava upravljanja okolišem
  • Stalno obnavljanje i preventivno održavanje proizvodne opreme
  • Smanjenje štetnosti i količine proizvedenoga otpada te pravilno upravljanje njime kroz odlaganje, ponovnu uporabu i zbrinjavanje
  • Predanost sprječavanju i nadzoru onečišćenja, uključujući učinkovito korištenje sirovina, energije i vode
  • Edukacija radnika i podizanja svijesti o mogućem utjecaju njihovih aktivnosti na okoliš
  • Partnerski odnosi s kupcima, dobavljačima i lokalnom zajednicom

Politika okoliša obvezuje sve zaposlenike da sudjeluju u izgradnji učinkovitog sustava zaštite okoliša, a radi sprječavanja onečišćenja i njegovog stalnog poboljšanja. Društvo teži neprestanom postizanju boljih rezultata zaštite okoliša, te će kontinuirano poduzimati sve raspoložive mjere koje će poboljšati zaštitu okoliša u svim svojim organizacijskim dijelovima i aktivnostima.

Uprava društva

Eonex d.o.o.
Gospodarska ulica 6
HR-42202 Trnovec Bartolovečki
Hrvatska

Tel: +385 42 68 44 60
E-mail: info@eonex.one