Zrinski AG – Nova konkurentnost, završetak projekta

KK.03.2.1.16.0294

Eonex d.o.o. je s krajem 2022. godine, uspješno završio s provedbom projekta “Zrinski AG – Nova konkurentnost“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ te je podlijegao propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt su činile sljedeće aktivnosti:

 1. Izlaganje na specijaliziranom sajmu FMB – Bad Salzuflen (Industrija);
 2. Izlaganje na specijaliziranom sajmu Medica – Düsseldorf;
 3. Izlaganje na specijaliziranom sajmu Arab Health, Dubai, UAE;
 4. Nastup na specijaliziranim međunarodnim sajmovima;
 5. Upravljanje projektom;
 6. Promidžba i

Zadovoljen je cilj projekta internacionalizacija poslovanja i jačanje prisustva na tržištima zapadne Europe te povećanje tržišnog udjela na postojećem geografskom tržištu na kojem je poduzeće već prisutno te otvaranje nove tržišne niše na postojećim i novim geografskim tržištima.

Postizanjem navedenog cilja, projekt je izravno doprinio ostvarenju sljedećih pokazatelja:

 • Povećani prihod od izvoza;
 • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima;
 • MSP koji su primili potporu za internacionalizaciju;
 • Povećanje prihoda od prodaje.

Nositelj projekta:                                       Eonex d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:                   105.713,72 EUR

EU udio u financiranju projekta:            86.399,23 kn

Razdoblje provedbe projekta:                 01. listopada 2019. – 31. prosinca 2022.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost EONEX d.o.o.

NAZIV PROJEKTA

Digitalna i zelena transformacija medicinske proizvodnje u tvrtki Eonex d.o.o./EONEX – T

SAŽETAK PROJEKTA: Projektom “Digitalna i zelena transformacija medicinske proizvodnje u tvrtki Eonex” d.o.o. osigurat će se preduvjeti za ostvarenje dugoročnog cilja tvrtke, a to je promjena u strukturi proizvoda tvrtke u korist medicinskog segmenta poslovanja. Spomenuti preduvjeti podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija, digitalnih procesa koji predstavljaju uštedu u energiji i ostalim resursima tvrtke.

OPĆI CILJ: Ostvarena digitalna i zelena tranzicija poslovanja tvrtke Eonex d.o.o

Očekivani rezultati i pokazatelji projekta:

 • Digitalizacija i automatizacija procesa poslovanja
 • Povećani kapacitet proizvodnje modernizacijom strojeva
 • Mogućnost interne kontrole cjelokupne proizvodnje
 • Rast prihoda od prodaje i izvoza
 • Rast broja zaposlenih

Razdoblje provedbe: 02.11.2021. – 02.09.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 28.812.674,18 kn

Iznos sufinanciranja EU: 7.398.903,00 kn

Kontakt osoba za više informacija: Dražen Odobašić

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, referentna oznaka KK.11.1.1.01.

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Eonex d.o.o.

NAZIV PROJEKTA

EONEX – NAPREDNI IMPLANTAT

SAŽETAK PROJEKTA: Projekt je usmjeren na rješavanje problema nedostatne kvalitete, čvrstoće i fiksacije elemenata koji se ugrađuju u ljudsko tijelo te minimiziranje mogućih posljedica ugradnje u ljudsko tijelo, a sve kako bi se uspješnije liječili prijelomi kostiju i posljedice trauma.

OPĆI CILJ: Poboljšanje medicinske usluge liječenja prijeloma kostiju upotrebom inovativne osteosintetske pločice implantata.

SPECIFIČNI CILJ: Inoviranje poslovnih procesa i organizacije poslovanja kako bi se dostigli najviši tehnološki standardi za proizvodnju i komercijalizaciju inovacije u području implantata.

Inovativni proizvodi koji će se komercijalizirati nakon provedbe predloženog projekta su:

1) osteosintetska pločica s inovativnim sustavom
zaključavanja za opću namjenu.

2) osteosintetska pločica s inovativnim sustavom
zaključavanja za šaku.

3) osteosintetska pločice s inovativnim sustavom zaključavanja
za stopalo.

4) Osteosintetska pločica s inovativnim sustavom zaključavanja
za Proximal Humerus (rame).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 32.965.148,68 kuna

IZNOS SUFINANCIRANJA EU: 10.172.219,64 kune

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.07.2020.-01.07.2022.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Dražen Odobašić

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).

NAZIV PROJEKTA

Zrinski AG – Nova konkurentnost

Tvrtka EONEX d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Zrinski AG – Nova konkurentnost“ KK.03.2.1.16.0294 koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdobolju 2014. – 2020. godine.

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Dana 17.02.2020. tvrtka Eonex d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.03.2.1.16.0294) u svrhu provedbe projekta „Zrinski AG – Nova konkurentnost.“
Predmetnim projektom tvrtka će internacionalizirati svoje poslovanje i ojačati svoje prisustvo na tržištima zapadne Europe s ciljem povećanja tržišnog udjela na postojećem geografskom tržištu na kojem je Društvo već prisutno te je planirano otvaranje nove tržišne niše na postojećim i novim geograskim tržištima.
Provedbom ovog projekta tvrtka će postati konkurentnija te će ostvariti konstantne i povećane prihode od prodaje i izvoza, poslovnu suradnju s inozemnim partnerima kroz ugovaranje novih inozemnih poslova te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala tvrtke kroz sudjelovanje na sajmovima.
Potporom iz EU fonda osigurat će se dodana vrijednost u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva projekta te u opsegu i kvaliteti aktivnosti.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Specifični ciljevi:

• Ostvarivanje nove poslovne suradnje s inozemnim partnerima kroz ugovaranje novih inozemnih poslova
• Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima
• Povećanje prihoda od prodaje
• Povećanje prihoda od izvoza
• Rast prihoda od prodaje sa 22,9 mil. kn 2018. na 32,8 mil. kn 2022. godini
• Rast prihoda od izvoza sa 19,3 mil. kn 2018. na 27,7 mil. kn 2022. godini
• Ostvarena je poslovna suradnja s inozemnim partnerima te je brend Eonex prepoznat na međunarodnom tržištu kroz nastupom na međunarodnim sajmovima
• Projekt je uspješno i pravilno proveden, poštujući sva pravila Poziva i šira javnost je informirana o projektu i sufinanciranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 796.500,00 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi: 650.975,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 423.133,75 kn

Razdoblje provedbe projekta – 01. listopada 2019. do 01. siječnja 2021. (15 mjeseci)

Kontakt osoba za više informacija – Andreja Podvez
Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr
Detalje o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći na
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Eonex d.o.o.
Gospodarska ulica 6
HR-42202 Trnovec Bartolovečki
Hrvatska

Tel: +385 42 68 44 60
E-mail: info@eonex.one